Kiropraktikk Mobilisering Massasje Kopping Trigger Elektro Sjokkbølge Stretching

 


KIROPRAKTIKK
Behandlingen går ut på å normalisere og bedre funksjon gjennom spesielle manipulasjonsteknikker som utføres med høy hastighet og lite leddutslag. Målet er å hjelpe deg med å rette opp feil mekanisk funksjon (ubalanse) i ledd og muskulatur, slik at smerter kan opphøre og slitasje kan reduseres.

En kiropraktisk justering er en skånsom og sikker metode for å gjenskape bevegelse og funksjon i leddene. For å unngå videre utvikling av skader og smerteproblematikk kompletterer vi alltid med muskelterapi, øvelser og rehabiliteringsprogram tilrettelagt for deg.

HISTORIKK
Ordet ”kiropraktikk” kommer av greske "cheir" og "praxis" som betyr å gjøre med hendene. Kiropraktikk er læren om ryggens feilfunksjon og innvirkning på ledd, muskulatur, nerve- og organsystemet. Ulike justeringsteknikker er brukt i flere tusen år. Den nye kiropraktikken var 100 år i 1995.

HVA GJØR EN KIROPRAKTOR?
En kiropraktor undersøker ryggsøylen og andre ledd for å finne feilfunksjoner i bevegelsesapparatet: ledd, muskel og nervefunksjon.

Det tas en anamnese/sykehistorie, undersøkelse gjennom nevrologiske og ortopediske tester på ledd og muskulatur. Ved behov kan vi henvise pasienter til røntgen, MR, CT og ultralyd.

Det vanligste en kiropraktor behandler er smerter fra ryggen, akutte/kroniske plager, hodepine, smerter i nakke/skuldre, strålesmerter i ben/arm, belastningsplager og idrettsskader. Videre er det svært viktig for din fremgang at du som pasient følger opp et forebyggende opplegg. Hva kan vi sammen gjøre for å bedre din situasjon?

HVORFOR ”KNEKKER” DET I RYGGEN VED KIROPRAKTISK BEHANDLING?
De fleste forbinder kiropraktikk med at det ”knekker” ved behandling. Dette kalles leddfrigjøring eller manipulasjonsbehandling. Selve lyden oppstår når leddets vakuum slippes (cavitasjon) og det frigjøres gass inne i leddkapsel. Dette vil føre til: Økt leddbevegelse, spenningsreduksjon i muskel og ledd, ny leddvæske til ledd og normalisering av impulsflyt/nervefunksjon.

HVORFOR SMERTER I RYGGEN?
Akutte eller kroniske ryggsmerter oppstår ofte som følge av en feil mekanisk funksjon i ryggens ledd, muskler, fasettledd eller i mellomvirvelskiver. Smerter i ryggsøylen øker sammentrekningene i omkringliggende muskulatur, noe som gir symptom over et større område.

Smerter kan oppstå akutt som etter løft/vridning, eller det kan oppstå kroniske smerter ved for eksempel pc-bruk, feil trening eller dårlig bevegelse og holdning. Psykiske faktorer øker spenningen og vedlikeholder en feil mekanisk funksjon i ledd og muskulatur. Andre faktorer kan være næringsfeil, infeksjoner og hormonelle tilstander.

Smertesymptom fra bevegelsesapparatet forårsaker vår tids mest utbredte smertelidelser. Offentlige utgifter i sykepenger og uførestønad beregnes til ca. 23 milliarder kr. per år. Beregner man tap av produksjon og sykepenger i arbeidsgiverperioden, blir totale kostnader ca. 37-44 milliarder årlig.Forside
Ryggklinikken
Behandling
- Kiropraktikk
- Mobilisering
- Massasje
- Kopping
- Triggerpunkt
- Elektroterapi
- Stretching
- Shockwave
Stretching og øvelser
Kontakt oss

  RYGGKLINIKKEN Torget 6a, 3181 Horten - tlf: 91 88 82 64 - ivan@ryggklinikk.no